Albron vindt uw privacy belangrijk. Deze Privacy Statement heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van Albron (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruiken.

Algemeen

Albron hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij gaan verantwoord om met uw persoonsgegevens en zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen u hiermee informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen en beveiligen.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op onze bedrijven in Nederland en België en biedt een overzicht van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door onze Nederlandse diensten, zoals van (potentiële) bezoekers van (de website van) Albron en gebruikers van apps die Albron aanbiedt aan bedrijven en consumenten (hierna: "gasten").

Wanneer u de website van Albron bezoekt, producten of diensten (zoals apps) van Albron bestelt of afneemt, of wanneer u met Albron in contact treedt, verzamelt Albron persoonsgegevens van u. Dat doet Albron op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens?

Albron B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar gasten en medewerkers. Albron is gevestigd aan Rijnzathe 11, 3454 PV, De Meern.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Albron verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is met een vooraf bepaald doel, zoals:

• om u de website van Albron aan te bieden

• om u de producten, apps en diensten van Albron aan te bieden

• om uw toegang tot en verblijf in de vestigingen van Albron te faciliteren

• om een effectief veiligheidsbeleid in de vestigingen van Albron te voeren

• om u (wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven) onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Albron

• om u (wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven) te informeren over specifieke producten en diensten van Albron op basis van bij Albron bekende voorkeuren

• om te voldoen aan op Albron rustende wettelijke verplichtingen

• om uw verzoeken en vragen in behandeling te kunnen nemen

• om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Albron

• indien er in de toekomst sprake zou zijn van een overname van (een deel van) de aandelen in, of onderdelen van, (een deel van) Albron B.V., om de persoonsgegevens te delen met de kopende partij (na de overname)

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Albron kan de volgende persoonsgegevens van onze gasten, opdrachtnemers en opdrachtgevers verwerken:

• Naam, geboortedatum, geslacht, woonland en contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)

• Foto, camerabeelden en audio

• Datum en locatie van uw bezoek

• Transactiegegevens bij bankoverschrijvingen, waaronder het rekeningnummer

• Voorkeuren en lifestylekenmerken die u aan ons kenbaar maakt, zoals gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses of demografische kenmerken

• Apparaat informatie

• Gebruikersvoorkeuren en informatie over eerdere aankopen

Hoe verzamelen we persoonsgegevens van u?

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer u:

• de website van Albron bezoekt of in contact treedt met Albron

• direct of indirect producten, apps of diensten van Albron afneemt

• deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Albron

• een vestiging van Albron bezoekt

• zich aanmeldt voor een event

• solliciteert voor een baan of stage

Waarom verzamelen we persoonsgegevens van u?

• Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven. Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden, om problemen met diensten aan u verleend te kunnen oplossen, bestellingen en andere zaken door u ingediend te kunnen verwerken, onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft te kunnen nagaan danwel uit te voeren en door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden

• Bij het gebruik van apps kunnen wij marketingprofielen van gasten maken. Het doel hiervan is om u betere en gerichte aanbiedingen te kunnen doen, betere service te verlenen en om onze bedrijfsvoering te optimaliseren

• Bij het gebruik van apps kunnen wij apparaat informatie verzamelen, gerelateerd aan uw interacties met ons, zoals geo locatie, browsertype en besturingssysteem, Internet Protocol (IP)-adres (een uniek nummer dat uw internettoegang identificeert), cookie-informatie, bekeken pagina's en bezocht (inclusief die bekeken voor en na interactie met onze websites), hoe lang u onze websites en andere technologie hebt bezocht in een bepaalde sessie, en de datum en tijd van toegang

• Bij het gebruik van apps kunnen wij gebruikersvoorkeuren verzamelen, zoals voedselvoorkeuren, dieetbeperkingen en gerelateerde informatie, aankoopvoorkeuren, maten, favoriete Albron locaties. Daarnaast kunnen we voorkeurstijden bijhouden, zoals wanneer u services ontvangt, wanneer u via ons aankopen doet, wanneer u interactie heeft met onze websites en andere technologie. Verder kunnen we voorkeuren verzamelen wanneer u ervoor kiest om het aan ons kenbaar te maken, bijvoorbeeld door mee te doen met enquêtes of andere interacties of communicatie met ons

• Bij het gebruik van apps kunnen wij informatie verzamelen over eerdere aankopen van gasten en deze gebruiken om onze diensten te verbeteren, verzoeken van gasten te beantwoorden en gasten een meer op maat gemaakte ervaring te bieden. We kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om er zeker van te zijn dat we de juiste producten op het juiste moment aanbieden, en om besteltrends te begrijpen, welke producten het populairst zijn en in het algemeen hoe ons bedrijf ervoor staat. We gebruiken ook informatie over eerdere aankopen om onze gasten meer op maat gemaakte aanbiedingen te bieden voor marketingdoeleinden. Wanneer we deze informatie gebruiken, wordt deze over het algemeen geaggregeerd en gepseudonimiseerd

• Bij het gebruik van apps kunnen wij betalingsinformatie verwerken, zoals betalingsmethode (b.v. creditcard, of iDeal) en betalingsgegevens (zoals rekeningnummer, rekeninghouder, betalingsbedrag, tijdstip van transacties, toepasselijke belastingen enz.) zodat wij de betalingen kunnen verwerken en op kunnen nemen in onze financiële administratie om te voldoen aan regelgeving van de Belastingdienst. We mogen deze gegevens verwerken, omdat we deze nodig hebben om ons contract met u uit te voeren en om te voldoen aan de regels van de Belastingdienst

Albron neemt geen significante beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat, wanneer wij een profiel opstellen, de wijze

waarop wij een profiel opstellen geen rechtsgevolgen met een aanzienlijke impact voor u heeft

Partnerprogramma's: Soms kan Albron een samenwerking aangaan met een derde partij om aanbiedingen, promoties te bieden of een beloningsprogramma uit te voeren. Deze partnerprogramma's kunnen worden aangeboden op onze websites, apps of op een van onze fysieke locaties. Wanneer u informatie verstrekt in verband met deze partnerprogramma's, verstrekt u deze mogelijk rechtstreeks aan een of meer externe gelieerde ondernemingen en het gebruik ervan is onderworpen aan de privacyverklaring van die derde partij. Hoewel de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wordt beheerst door dit privacy statement, kunt u de privacyverklaring van de externe gelieerde ondernemingen raadplegen voor informatie over hoe zij uw gegevens verwerken

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Albron zijn:

• de uitvoering van een overeenkomst

• uw toestemming

• een wettelijke plicht

• een gerechtvaardigd belang

Deze grondslagen worden hieronder toegelicht.

o De uitvoering van een overeenkomst met u, zoals deelname aan een loyaliteitsprogramma of het gebruik van één van onze apps, wanneer wij een overeenkomst met u hebben afgesloten. Wij vragen hierbij naar uw voorkeuren en bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres

o Uw toestemming gaat vooral over de commerciële e-mailberichten en post die wij aan u versturen. U kunt deze toestemming eenvoudig intrekken door op de ‘uitschrijven’ link in de email te klikken of door contact op te nemen met [email protected]

o De wettelijke plicht betreft uitzonderingsgevallen waarin wij verplicht zijn gegevens te delen om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel van bijvoorbeeld politie of justitie

o In andere gevallen is de grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang. Zo maken we met onze apps trendanalyses binnen verschillende groepen personen en identificeren we behoeftes binnen onze doelgroep. Dit gebruiken we voor verbetering van onze diensten aan u. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist het maken van een belangenafweging tussen het

gerechtvaardigde belang van Albron en de belangen, rechten en vrijheden van u. In dat kader is relevant dat wij waar mogelijk pseudonimiseren en aggregeren. Daarnaast controleert Albron haar kwaliteit continu. Verder hebben alleen een beperkt aantal medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens en heeft Albron uw persoonsgegevens goed beveiligd

Nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie van Albron

Albron treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of andere communicatie kanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden en verdere commerciële communicatie niet langer van ons te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:

• door op de link 'afmelden' te klikken onderaan e-mails die Albron verstuurt

• door via het contactformulier op de website van Albron door te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Albron wenst te ontvangen

• Door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. verzoek uitschrijven nieuwsbrief

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie zullen wij u zo spoedig mogelijk van de mailinglist verwijderen.

Cameratoezicht

Albron kan in haar vestigingen gebruik van camera toezicht om de veiligheid van haar gasten en medewerkers te waarborgen en te kunnen voldoen aan haar wettelijke plicht.

Deze beelden worden na 14 dagen automatisch gewist, tenzij er sprake is van een incident, dan wordt de termijn onder strikte voorwaarden verlengd.

Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de beelden en opnames en deze gegevens zijn goed beveiligd.

Cookiebeleid

Wanneer u de website van Albron bezoekt, maakt Albron gebruik van zogenaamde "cookies" om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Albron gebruikt cookies onder meer om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Op dit moment gebruikt Albron de volgende cookies op haar website:

• Facebook - om u gepersonaliseerde berichten en advertenties te tonen

• Google Ad Services en Doubleclick – om relevante producten te delen en weer te geven op Google-platforms

• Google Analytics - om gedetailleerde statistieken van onze Website(s) te verzamelen en weer te geven. Het doel van deze dienst is om ons een duidelijk overzicht te geven van bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven. Op basis van deze informatie kunnen wij onze Website(s) verbeteren en uw winkelervaring op onze Website(s) en App(s) verbeteren

• Google tag manager om gebeurtenissen te meten op onze website en tags toe te voegen aan onze website. Elke tag staat voor een stukje code van andere programma's die gebeurtenissen meten op onze website. Bijvoorbeeld de Facebookpixel

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Albron heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder beveiligde opslag.

Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de standaarden uit de ISO normering 27001 en bevat bepalingen over de organisatie van de beveiliging van persoonsgegevens, zoals het beleggen van verantwoordelijkheden bij functies, de fysieke beveiliging, toegangsbeheer, autorisaties van medewerkers, onderhoud en ontwikkeling van systemen, calamiteiten, monitoring en het periodiek testen van systemen op veiligheid (penetratietesten) door een externe partij.

Delen wij uw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet delen met derden.

Soms is het noodzakelijk om uw gegevens aan derden door te geven, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of het verzenden van marketingberichten. Het gaat dan meestal om externe dienstverleners, zoals marketing of IT- en ontwikkel bedrijven. Met deze partijen spreken wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan alle vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.

Bewaartermijnen

Albron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Bijvoorbeeld:

• Bestel informatie: Wanneer u een bestelling plaatst voor onze producten, bewaren we die informatie voor een periode van minimaal zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin u uw bestelling heeft geplaatst. Dit is in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden voor belastingdoeleinden

• Correspondentie en vragen: Wanneer u een vraag stelt of contact met ons opneemt via e-mail of via ons contactformulier, bewaren wij uw gegevens gedurende 24 maanden na de volledige oplossing van uw vraag 

• Mailinglijst: We bewaren de informatie die u hebt gebruikt om u aan te melden voor onze nieuwsbrief totdat u zich afmeldt of we besluiten onze nieuwsbriefservice te annuleren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

In alle andere omstandigheden zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is, rekening houdend met het volgende:

• De doeleinden en het gebruik van uw gegevens, nu en in de toekomst (zoals of het nodig is om die gegevens te blijven bewaren om onze verplichtingen uit een overeenkomst met u te kunnen blijven nakomen of om in de toekomst contact met u op te nemen)

• Of we een wettelijke verplichting hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie (zoals eventuele archiveringsverplichtingen opgelegd door relevante wet- of regelgeving)

• Of we een wettelijke basis hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie (zoals uw toestemming)

• Alle relevante praktijken met betrekking tot hoe lang informatie moet worden bewaard

Uw privacy rechten, klachten en contact

U kunt te allen tijde Albron verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Albron over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Albron geeft gehoor aan die verzoeken als de wet dat toelaat. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken. Ook dient u een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen. Dit mag via de beveiligde KopieID app van de Rijksoverheid.

U kunt uw verzoek bij voorkeur doen per e-mail naar [email protected].

Indien u niet over een e-mailadres beschikt of het verzoek niet per e-mail wil doen, kunt u een brief sturen, ondertekend en met een kopie van uw legitimatiebewijs, naar het postadres:

Albron B.V., tav. Afdeling Legal, Rijnzathe 11, 3454 PV De Meern.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier op de website of contact opnemen met onze privacy afdeling via [email protected].

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw verzoek of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Albron, dan kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). Wij zouden het waarderen het als u eerst bij ons klaagt zodat wij de kans krijgen om het probleem op te lossen.

Sociale media en andere websites

Albron kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy beleid of privacy handelingen van andere websites of social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter, zelfs niet indien:

• U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website

• U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website

Wij raden u aan om het privacy beleid van elke site of social media die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hierover.

Informatie over minderjarigen die persoonlijke gegevens verstrekkken

Albron richt zijn websites of diensten of producten in het algemeen niet op kinderen en verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien (13) jaar. Als Albron verneemt dat een kind jonger dan dertien (13) jaar persoonlijke informatie op de websites van Albron heeft geplaatst zonder ouderlijke toestemming, zal Albron alle redelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie uit onze databases te verwijderen en dergelijke informatie voor geen enkel doel te gebruiken (behalve wanneer noodzakelijk om de veiligheid van het kind of anderen te beschermen, zoals vereist of toegestaan door de wet). Als u persoonlijke informatie te weten komt die we hebben verzameld van kinderen onder de dertien jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

Minderjarigen onder de achttien jaar kunnen ons een e-mail sturen op [email protected] om de persoonlijke informatie die zij aan ons hebben verstrekt, te laten verwijderen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Voor zover Albron wel apps laat bouwen die op kinderen zijn gericht, zorgt Albron er voor dat deze apps worden gebouwd op een manier dat er juist géén persoonsgegevens van kinderen worden verzameld want kinderen verdienen specifieke bescherming met betrekking tot hun persoonsgegevens. Een dergelijke specifieke bescherming moet met name gelden voor het gebruik van persoonsgegevens van kinderen voor marketingdoeleinden of voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen en voor het verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen bij het gebruik van diensten die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden.

Wijziging van dit privacystatement

Albron kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Via www.albron.nl/privacy kunt u altijd de laatste versie van deze privacy statement inzien. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of u over de meest recente versie van de privacy statement beschikt, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Albron verstrekt.

Job alert

Ontvang passende vacatures in jouw inbox